Vay tiêu dùng online trong 24h

Hotline: 0967895979

 

Vay theo hóa đơn tiền điện

Vay theo hóa đơn tiền điện

Vay theo hóa đơn tiền điện - Vay vốn với lãi suất từ 1,66% áp dụng đối với hộ gia đình có mức đóng hàng tháng từ 300.000đ

Ngân hàng VPbank cho vay tín chấp theo hóa đơn tiền điện với lãi suất từ 1,66% áp dụng đối với hộ gia đình có mức đóng hàng tháng từ 300 ngàn (không áp dụng cho hóa đơn điện kinh doanh). Người đi vay phải là người đứng tên trên chủ hợp đồng điện và chỉ cần cung cấp đầy đủ hóa đơn điện 3 tháng là đủ điều kiện vay vốn theo hóa đơn tiền điện.

Vay tín chấp - Cho vay không cần tài sản đảm bảo

Mr Tú 0967895979

vayvonbankvn@gmail.com

dang ký vay