Vay tiêu dùng online trong 24h

Hotline: 0967895979

 

Tin tức >> Thực phẩm

Bảng giá tôm thẻ chân trắng hôm nay

Bảng giá tôm thẻ chân trắng hôm nay, Mức giá tôm lên xuống thường rất thất thường - . Giá tôm thẻ chân trắng hôm nay đang là 110.000đ loại 100 con/kg; 140.000 đồng/kg loại 60 con/kg; loại 40 con/kg có giá 170.000 đồng/kg.

gia tôm hôm nay

Thị trường tôm đang đang nơi có mức giá biến động lên xuống được theo dõi hàng ngày. Trong số đó, giá tôm thẻ chân trắng là nội dung được quan tâm nhiều nhất trên thị trường tôm hiện nay. Sau đây là tin tức cập nhật giá tôm thẻ chân trắng hôm nay cụ thể

=>> Xem thêm: Giá tôm hôm nay 2020

Giá tôm thẻ chân trắng hôm nay

Cụ thể, giá tôm thẻ chân trắng hôm nay đã giảm trung bình từ không đổi, dao động ở mức từ 99.000 đồng/kg,  Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao. Tôm thẻ (80con/kg) tại ao giá: 99.000 đồng/kg, cập nhật ngày 12-08-2020, không đổi

Sự biến động giá tôm thẻ chân trắng

Mức giá tôm lên xuống thường rất thất thường. Đối với tôm sú hiện nay, mức giá đang giảm trong suốt 5 tuần qua. Theo Hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau, giá tôm sú loại loại 30 con/kg là 180.000 đồng/kg, loại 40 còn/kg là 155.000 đồng/kg, 20 con/kg là 230.000 đồng/kg, . Mức giá này vẫn cao hơn 30.000-40.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Còn đối với tôm thẻ chân trắng, nhiều người nuôi tôm thẻ đang vô cùng phấn khởi và vui mừng trước sự tăng giá mạnh với lãi suất cao. Giá tôm thẻ chân trắng hôm nay đang là 110.000đ loại 100 con/kg; 140.000 đồng/kg loại 60 con/kg; loại 40 con/kg có giá 170.000 đồng/kg, tính ra đã tăng 20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước

Cập nhật giá tôm thẻ

Giá tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá: 90.000 đồng/kg, cập nhật ngày 12-08-2020, tăng 21.000 đồng

Giá tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao giá: 99.000 đồng/kg, cập nhật ngày 12-08-2020, tăng 19.000 đồng

Giá tôm thẻ chân trắng 50 con/kg

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 117.000 đồng/kg, cập nhật ngày 12-08-2020, tăng 17.000 đồng

 

BẢNG GIÁ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NGÀY 01/04/2020

 

Giá tôm thẻ chân trắng 15 kg/con giá 239,000 – 249,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 20 kg/con giá 214,000 – 224,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 25 kg/con giá 160,000 – 170,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 30 kg/con giá 136,000 – 146,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 35 kg/con giá 125,000 – 137,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 40 kg/con giá 122,000 – 134,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 45 kg/con giá 116,000 – 128,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 50 kg/con giá 113,000 – 124,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 55 kg/con giá 105,000 – 116,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 60 kg/con giá 97,000 – 108,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 70 kg/con giá 95,000 -106,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 80 kg/con giá 93,000 – 104,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 90 kg/con giá 86,000 – 97,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 100 kg/con giá 82,000 – 93,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 110 kg/con giá 79,000 – 90,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 120 kg/con giá 78,000 – 89,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 130 kg/con giá 77,000 – 88,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 140 kg/con giá 75,000 – 86,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 150 kg/con giá 71,000 – 82,000 vnd
Giá tôm thẻ chân trắng 155 kg/con giá 66,000 – 77,000 vnd

Bảng giá tôm thẻ chân trắng hôm nay

Bảng giá tôm tại Cà Mau

Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 100con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 80 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 70 con/kg  112.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 90 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 110 con/kg  90.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 120 con/kg  87.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 50 con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 60 con/kg  117.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Bảng giá tôm tại Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 40 con/kg  126.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 100con/kg  96.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 80 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 70 con/kg  112.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 90 con/kg  102.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 110 con/kg  92.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 120 con/kg  86.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 50 con/kg  122.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 60 con/kg  116.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Bảng giá tôm tại Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 40 con/kg  145.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 100con/kg  104.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 80 con/kg  112.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 70 con/kg  117.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 90 con/kg  108.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 50 con/kg  133.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 60 con/kg  124.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg oxy  230.000 đ/kg

Bảng giá các loại tôm tại Bến Tre

Tôm thẻ loại 100con/kg  100.000 đ/kg

Bảng giá tôm tại Tiền Giang

Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg

Bảng giá tôm tại Kiên Giang

Tôm thẻ loại 30 con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang
Tôm thẻ loại 40 con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang
Tôm thẻ loại 100con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang
Tôm thẻ loại 80 con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang

Tôm thẻ loại 80 con/kg  80.000 đ/kg  Tại: Trà Vinh

Bảng giá nguyên liệu thủy sản tôm tại Ninh Thuận

Tôm thẻ loại 100con/kg  106.000 đ/kg  Tại: Ninh Thuận
Tôm thẻ loại 80 con/kg  116.000 đ/kg  Tại: Ninh Thuận

Bảng giá tôm tại Đà Nẵng

Tôm thẻ loại 80 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 120 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 30 con/kg  167.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 40 con/kg  150.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 100con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng

Bảng giá tôm tại Khánh Hòa

Tôm thẻ loại 80 con/kg  160.000 đ/kg  Tại: Khánh Hòa
Tôm thẻ loại 60 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Khánh Hòa

Bảng giá tôm tại Hà Tĩnh

Tôm thẻ loại 100con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 80 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 70 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 90 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 110 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh

Bảng giá nguyên liệu tôm tại Nghệ An

Tôm thẻ loại 100con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 80 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 70 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 90 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 110 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Nghệ An

=>> Có thể bạn quan tâm: Giá tôm sú hôm nay

Tiêu dùng Online

Mr Tú: 0967895979
Email: pvtuan111@gmail.com
Website: http://tieudungonline24h.com

Tin liên quan